Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
299/SLĐTBXH-LĐVL 01/04/2020 V/v Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
301/SLĐTBXH-LĐVL 01/04/2020 V/v: đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
293/SLĐTBXH-LĐVL 31/03/2020 V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất của người sử dụng lao động
292/SLĐTBXH-NCC 31/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra lại kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hảo
58/BC-SLĐTBXH 27/03/2020 Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
273/SLĐTBXH-BTXH 26/03/2020 Về việc thành lập, kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy xã, phường, thị trấn
57/BC-SLĐTBXH 25/03/2020 Báo cáo thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020
26/KH-SLĐTBXH 25/03/2020 Kế hoạch thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
261/SLĐTBXH-LĐVL 24/03/2020 V/v tạm hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2020 theo Chương trình EPS
260/SLĐTBXH-LĐVL 24/03/2020 V/v Báo cáo tổng kết, đánh giá các quy định của pháp luật về dịch vụ việc làm