Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
132/BC-SLĐTBXH 07/09/2020 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (Từ 16/08/2019 đến 15/08/2020)
1018/SLĐTBXH-DN 07/09/2020 V/v Đôn đốc báo cáo trên phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm
1001/SLĐTBXH-TE 01/09/2020 triển khai Mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng
48/KH-SLĐTBXH 14/08/2020 Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Lao động - TBXH Phú Yên
916/ALĐTBXH-TE 13/08/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN thuộc lĩnh vực ngành quản lý
896/SLĐTBXH-VP 11/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
44/KH-SLĐTBXH 31/07/2020 Điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
839/SLĐTBXH-DN 31/07/2020 Về việc thông báo hoãn tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020
824/SLĐTBXH-DN 29/07/2020 Về việc thông báo triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020 chính thức
837/SLĐTBXH-LĐVL 31/07/2020 V/v thông báo tạm hoãn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.