Số/Ký hiệu: 5073/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 13/07/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tải về: Tại đây