Hệ thống văn bản
Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm năm 2023
Tổ chức và tuyên truyền thực hiện đăng ký cấp CCCD gắn chip bằng hình thức trực tuyến
02/CT-UBND 13/02/2023 Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh, về đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023
Quyết định số 71 của Bộ LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC và CHCN dịp Tết Nguyên đán 2023
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Phú Yên
Tăng cường công tác bảo đảm ANTT, ATGT Tết 2023
Tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Qúy Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023
Triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính Phủ
Cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022