Hệ thống văn bản
3283/UBND-KGVX 22/07/2021 V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh
3181/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
128/KH-UBND 17/07/2021 V/v Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
872/SLĐTBXH-VP 16/07/2021 V/v lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chươngVì sự nghiệp Lao động – TBXH năm 2021
867/SLĐTBXH-DN 16/07/2021 V/v Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 và đề xuất năm 2021 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
865/SLĐTBXH-DN 16/07/2021 V/v Tổ chức hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7
98-KL/TU 12/07/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid - 19
858/SLĐTBXH-VP 15/07/2021 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh
05/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
127/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND tỉnh