Hệ thống văn bản
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp K27
Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị văn phòng Phòng Lưu trữ hồ sơ Người có công
Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị văn phòng
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31 về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
76/KH-SLĐTBXH 29/11/2023 Kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ là đảng viên trong độ tuổi thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2025
Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện mùa hanh khô
Công văn số 2230/UBND-NC triển khai Công điện 280 của TTCP
Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm năm 2023
Tổ chức và tuyên truyền thực hiện đăng ký cấp CCCD gắn chip bằng hình thức trực tuyến
02/CT-UBND 13/02/2023 Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh, về đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023
(02/03/2017)