Đơn vị trực thuộc

1- Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên

2- Trung tâm Công tác Xã hội

3- Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội

4- Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội

5- Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên