Mọi câu hỏi (thắc mắc)xin được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau::
- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
- Địa chỉ liên hệ: 02 Tố Hữu, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Số điện thoại chuyên dùng: 057.3845 289.
- Địa chỉ thư điện tử: sldtbxh@phuyen.gov.vn
Hỏi đáp
Chưa có dữ liệu
(02/03/2017)