Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
73/KH-UBND 01/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
124/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
126/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo V/v hoãn tổ chức các cuộc họp
1626/UBND-KGVX 31/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1577/UBND-KGVX 28/03/2020 V/v quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1576/UBND-KGVX 27/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
406/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định công bố kết quả thẩm định và xếp hạng công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019
398/QĐ-UBND 13/03/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Phú Yên năm 2019
61/KH-UBND kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2020
58/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2020