Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính Phủ
4679/UBND-KGVX 06/10/2021 V/v tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu di chuyển đến TP. HCM
4686/UBND-KGVX 06/10/2021 V/v Học sinh, sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại.
4615/UBND-NC 02/10/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
4622/UBND-KGVX 03/10/2021 V/v Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
4568/UBND-KGVX 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
274/TB-UBND 04/10/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh-Lê Tấn Hổ tại Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác PCTT các tháng còn lại năm 2021
3912/UBND-KGVX 25/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
230/TB-UBND 25/08/2021 Về việc khôngtổ chứctiếp công dân định kỳtháng 8/2021
203/TB-UBND 31/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thếtại cuộc họptrực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
(02/03/2017)