Số/Ký hiệu: 4615/UBND-NC
Ngày ban hành: 02/10/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Tải về: Tại đây
(04/10/2021)