Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Phất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH

Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Phất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH

Trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Phất
Đồng chí Nguyễn Phất phát biểu sau khi nhận Quyết định
Đồng chí Phạm Đại Dương - Chủ Tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
(31/03/2020)