Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị văn phòng Phòng Lưu trữ hồ sơ Người có công

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo điều hành | Đăng ngày: 14/12/2023

Tải về: Tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị văn phòng Phòng Lưu trữ hồ sơ Người có công


Các tin cùng chuyên mục:
(14/12/2023)