Hình ảnh hoạt động
Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Phất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH
Nhận biết và phòng ngừa COVID-19
Hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trong tháng 7-8/2019
Hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trong tháng 6/2019
Tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2018
Một số hoạt động tổ chức cho người có công về điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công năm 2018
Chi Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động “Vui hè cùng Trẻ em vùng biển” và sinh hoạt tuyên truyên biển, đảo năm 2018
Sở Lao động – TBXH tổ chức Vui Tết thiếu nhi 1-6 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan
hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017
Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội