Danh bạ

Họ     và  Tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Cơ quan

Võ Văn Binh

Lãnh đạo Sở

0919.100.720

3.824.952

Đinh Khắc Đô

PGĐ

0918.972.822

3.827.054

Phạm Thị Minh Hiền

PGĐ

0913.880.789

3.845.395

Nguyễn Thông Minh Tuấn

Văn phòng

CVP

0914.056.833

3.845.289

Hồ Kim Phát

PCVP

0932.433.539

3.823.475

Trần Thị Trinh

Phòng Kế hoạch - Tài chính

TP

0983.151.299

3824.440

Trương Thị Minh Tâm

PTP

0167.550.1937

Nguyễn Tài Soa

Phòng Lao động – Việc làm

TP

0914.004.929

3.845.396

Huỳnh Dũng

PTP

0989.975.850

3.824.951

Phạm Tâm Đê

Phòng Dạy nghề

PTP.

PT

0913.449.997

3.845.459

Lê Đức Tịnh

Phòng Người có công

TP

0979.196.353

3.824.437

Hà Trần Thị Mỹ Dung

PTP

0815.883.537

3.845.290

Đinh Viết Hậu

Phòng Bảo trợ xã hội

TP

0983.820.232

3.827.608

Nguyễn Nhàn

PTP

0983.176.366

3.845.467

Lê Trung Kiên

Phòng Bảo vệ - CSTE - BĐG

PTP
PT

0978.604.758

3.845.398

Nguyễn Duy Linh

Thanh tra Sở

CTT

0913.451.754

3.827.736

Trần Lê Nhật Thơ

PCTT

0385.209.054

3.845.397

Nguyễn Thị Thu Tâm

Trường TCN TN Dân tộc Phú Yên

HT

0886.825.566

3600.734

Hoàng Tự Đức

Trung tâm DVVL Phú Yên

0913.455.237

3.824.905

Nguyễn Thị Thải

PGĐ

0168.5044.165

Huỳnh Phạm Ái Thy

Trung tâm Công tác xã hội

0977.744.522

3.890.000

Phạm Trần Lê

PGĐ

 

Nguyễn Thị Thúy Nga

Trung tâm NDNCC&BTXH

0935.401.205

3.848.179

Huỳnh Kim Lân

PGĐ

0932.504.486

3.847.320

Nguyễn Văn Tự

Tổ quản lý NTLS tỉnh

TT

0905.146.743

3554.070

Cao Tấn Trường

Cơ sở Cai nghiện ma túy và TGXH

0918.320.438

3.847.974