Danh bạ

  VĂN PHÒNG SỞ, GỒM: LÃNH ĐẠO SỞ VÀ  07 PHÒNG CHUYÊN MÔN
Lãnh đạo Sở 
Nguyễn Hữu  Từ  Giám đốc Sở  02573.506.184 0984.124.824 
Lê Đức Tịnh Phó Giám đốc Sở  02573.823635 0979.196353
Phạm Thị Minh Hiền Phó Giám đốc Sở  02573.845395 0934.882993
Văn phòng 
Hồ Kim  Phát P.Chánh  Văn phòng  02573.824952 0932.433539
Phòng Kế hoạch -Tài chính     
Trần Thị  Trinh  Trưởng phòng 02573.845291 0983.151299
Trương Thị Minh  Tâm  Phó trưởng phòng 02573.824440 0375.501937
Phòng Bảo trợ xã hội -Trẻ em -Bình đẳng giới   
Đinh Viết  Hậu Trưởng phòng 02573.827608 0983.820232
Nguyễn  Nhàn  Phó trưởng phòng 02573.845467 0983.176366
Lê Trung  Kiên  Phó trưởng phòng  02573.845398 0978.604758
Phòng Người có công  
Hà Trần Thị Mỹ  Dung  Phó trưởng phòng  02573.845290 0815.883537
Phòng Lao động -Việc làm
Nguyễn Tài  Soa  Trưởng phòng 02573.845396 0914.004929
Huỳnh  Dũng  Phó trưởng phòng 02573.824951 0989.975850
Thanh tra Sở        
Nguyễn Duy  Linh  Chánh thanh tra 02573.827736 0913.451754
Trần Lê Nhật  Thơ P.Chánh thanh tra 02573.845397 0385.209054
Phòng Dạy nghề
Phạm Tâm  Đê  PPT phụ trách 02573.845459 0913.449997
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: 05 ĐƠN VỊ 
Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội
Nguyễn Thị Thúy  Nga Giám đốc 02573.848179 0935.401205
Huỳnh Kim  Lân P. Giám đốc 02573.847320 0932.504486
Cơ sở Cai nghiện ma túy  và trợ giúp xã hội     
Cao Tấn  Trường  Giám đốc  02573.890000 0977.744522
Trương Thị Ngọc  Dung Phó Giám đốc  02573.847974 0378.853590
Trung tâm Dịch  vụ việc làm  
Hoàng Tự  Đức Giám đốc 02573.822684 0913.455237
Trung tâm Công tác xã hội    
Huỳnh Phạm Ái  Thy Giám đốc 02573.890000 0977.744522
Phạm Trần  P. Giám đốc 02573.890000 0985.715334