Ông Võ Văn Binh - Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0919.100.720 - (0257) 3824.952
Email: vovanbinh@phuyen.gov.vn

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Giám đốc:
Võ Văn Binh
0919 100 720
Chánh Văn phòng:
Nguyễn Thông Minh Tuấn
0914056833
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Duy Linh
0913451754

Thống kê truy cập