Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Từ

- Điện thoại: 02573.506.184 - Di động: 0984.124.824

- Email: nguyenhuutu@phuyen.gov.vn

 

 

2. Phó giám đốc Sở: Phạm Thị Minh Hiền 

- Điện thoại: 02573.823.635 - Di động: 0913.880.789

- Email: phamthiminhhien@phuyen.gov.vn

 

 

3. Phó giám đốc Sở: Lê Đức Tịnh

- Điện thoại: 02573.845.395 - Di động: 0934.882.993

- Email: leductinh@phuyen.gov.vn