Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Từ

- Điện thoại: 02573.506.184 - Di động: 0984.124.824

- Email: nguyenhuutu @ phuyen.gov.vn

 

2. Phó giám đốc Sở: Phạm Thị Minh Hiền 

 

- Điện thoại: 02573.823.635 - Di động: 0934.882.993

- Email: phamthiminhhien @ phuyen.gov.vn

 

3. Phó giám đốc Sở:  Lê Đức Tịnh

 

- Điện thoại: 02573.845.395 - Di động: 0979.196.353

- Email: leductinh @phuyen.gov.vn

(08/03/2017)