Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 24/03/2022

Được sự chấp nhận của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, ngày 22/03/2022, Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Với mục đích là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Sở, nhằm tiếp tục tăng cường việc quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, tăng cường đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ vai trò, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của cán bộ, đoàn viên thanh niên.  Đại hội đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi Đoàn Sở Lao động – TBXH tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2019-2022 và xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi Đoàn Sở Lao động – TBXH tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2022-2024; Bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn Sở Lao động – TBXH tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội ra mắt Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2024

Tham dự đại hội, đồng chí Phạm Thị Minh Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – TBXH và đồng chí Nguyễn Lê Duy – Bí thư Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh cũng đã có những phát biểu chỉ đạo hết sức toàn diện và thiết thực đối với thanh niên của Sở cũng như chương trình hoạt động Đoàn trong thời gian đến.

Đ/c Nguyễn Lê Duy – Bí thư Đoàn khối CQ, DN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ tới, sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và tiếp tục nỗ lực vươn lên trên mọi lĩnh vực, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vũng mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, cùng với tuổi trẻ Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển.

                                                                          Chi đoàn Sở LĐTBXH


Các tin cùng chuyên mục: