Số/Ký hiệu: 4679/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 06/10/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu di chuyển đến TP. HCM
Tải về: Tại đây
(06/10/2021)