Số/Ký hiệu: 4568/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 30/09/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Tải về: Tại đây
(04/10/2021)