Số/Ký hiệu: 4686/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 06/10/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Học sinh, sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại.
Tải về: Tại đây
(06/10/2021)