Số/Ký hiệu: 100/SLĐTBXH-TTr
Ngày ban hành: 25/01/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ
Tải về: Tại đây