Số/Ký hiệu: 36/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 08/07/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kế hoạch Hội thao Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Yên lần thứ IV năm 2022
Tải về: Tại đây