Số/Ký hiệu: 361/SLĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành: 05/04/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v cử cán bộ làm đầu mối phối hợp, theo dõi tình hình triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện QĐ 08/2022/QĐ-TTg
Tải về: Tại đây