Số/Ký hiệu: 2573a/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 22/04/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây