Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 29/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019).

            Sáng ngày 29/8/2019, Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm của Kế hoạch 154/KH-UBND, nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

                                                              

                                                                 Phòng Người có công


Các tin cùng chuyên mục: