Hội nghị triển khai và tập huấn phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 06/05/2021

Chiều ngày 04/5/2021, Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với Bưu Điện tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đối tượng người có công được tiếp cận, sử dụng và được chi trả trợ cấp thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch.

Với yêu cầu đảm bảo chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đúng người, đúng chế độ, đủ số tiền, đúng tời gian quy định, đem lại sự hài lòng cho người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi, không gây phiền hà cho đối tượng, chất lượng phục vụ tốt, không làm xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến đối tượng thụ hưởng.

Các đối tượng được chi trả qua hệ thống bưu điện cụ thể:

+ Các đối tượng người có công với cách mạng và nhân thân người có công theo Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc họi về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/07/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Các đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công khác do ngành Lao động – Thương binh xã hội đang trực tiếp chi trả theo quy định của pháp luật.

Bắt đầu thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng từ tháng 6/2021 tại các điểm Bưu cục; điểm bưu điện – Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và chi trả theo địa chỉ (tại nhà đối tượng).

 

                                                                      Nguyễn Thị Phương Dung

                                                                    Phòng Kế hoạch – Tài chính


Các tin cùng chuyên mục: