Thưthăm hỏi gửi các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 27/07/2021

Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương:


Các tin cùng chuyên mục: