Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 21/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 30/8/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025,  Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội diễn ra vào chiều ngày 14/5/2020 và ngày 15/5/2020 tại trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với sự tham gia của 83/83 đảng viên được triệu tập và các đồng chí đại biểu dự và chỉ đạo đại hội: Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Lệ Quỳnh – Phó Chánh văn phòng Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện 4 nội dung chính:  Thảo luận báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ nhiệm kỳ VIII, 2015 -2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX 2020 -2025; Góp ý các văn kiện Đại hội Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Đại hội XIII của đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Đảng bộ luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Thực hiện tốt nguyên tắc trong xây dựng Đảng: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Kỷ lụât, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, đảm bảo sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đúng kỳ, nội dung sinh họat có chất lượng, phong phú, khắc phục đơn điệu, cứng nhắc, rập khuôn trong sinh hoạt Đảng.

Đảng ủy rất chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cho đảng viên học tập quán triệt kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các chuyên đề của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ động và tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới (đạt 128% kế hoạch), xây dựng kế hoạch, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, mạnh dạn giao việc, tạo cơ hội để cán bộ trẻ phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo, tự khẳng định mình và thực hiện phát triển đảng viên khi đã đủ điều kiện. 

Đã giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữa BCH Đảng bộ với lãnh đạo Sở, giữa BCH Đảng bộ với BCH các hội đoàn thể, thực hiện tốt quy chế hoạt động phối hợp, quy chế dân chủ cơ sở.

Duy trì và phát động phong trào thi đua liên tục trong cán bộ công chức, viên chức. Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiên tiến điển hình, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để cán bộ công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính nhờ vậy các nhiệm vụ chủ yếu của ngành đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Đại hội cũng xác định các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Giải quyết việc làm: 25.000 lao động/năm, trong đó có việc làm mới tăng thêm: 4.700 lao động/năm; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%.

- Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH: 21,6%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 30%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 1,5-2% (theo tiêu chí mới).

          - Đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo có nhà ở tạm.

- 95% xã, phường được công nhận là xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

- 85 % xã, phường được công nhận là xã, phường , thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Hàng năm 100% đơn vị trực thuộc Sở đạt tập thể lao động tiên tiến, 15-20% tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 12-15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

- 100% đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

- Kết nạp từ 14 - 16 đảng viên mới.

- 95% đảng viên trở lên đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có đảng viên vi phạm tư cách.

- Hằng năm 8/8 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền, trong đó có từ 01-02 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác nhân sự:

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên gồm 11 đồng chí. Theo đó Đ/c Võ Văn Binh – Phó Giám đốc Sở được bầu làm Bí thư  Đảng ủy Sở.

Đại hội cũng bầu ra 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – TBXH  nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: