Tập huấn công tác xã hội với trẻ em cần bảo vệ, hỗ trợ khẩn cấp tại cộng đồng cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã năm 2022

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 03/06/2022

Để giúp đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội tại các xã, phường, thị trấn có nhiều kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ, kỹ năng xử lý kịp thời để bảo vệ khẩn cấp đối với trẻ em tại cộng đồng nhất là vào dịp hè không để nhiều tại nạn thương tích đáng tiếc xảy ra. Trong 2 ngày, ngày 01-02/6/2022 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xã hội với trẻ em cần bảo vệ, hỗ trợ khẩn cấp tại cộng đồng cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, có hơn 100 đại biểu tham dự tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tỉnh Phú Yên.

 Với các nội dung: công tác xã hội về phòng chống xâm hại trẻ em; vai trò của cộng tác viên xã hội trong phòng xâm hại trẻ em; CTXH trong phòng chống trẻ em bị bạo hành tại cộng đồng; chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em.

Kim Thoa (BTXH-TE-BĐG)


Các tin cùng chuyên mục:
(03/06/2022)