Tập huấn hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội cấp xã năm 2022

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 14/07/2022

Để hướng dẫn thực hành cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội cấp xã nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp trường Đại học Lao động xã hội (CSII) thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội cấp xã, có 186 cán bộ của các hội đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và cộng tác viên công tác xã hội tham dự, thời gian 02 ngày, từ 11-12/7/2022 tại Hội trường của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn. Với các nội dung: những vấn đề chung về thiên tai; các hoạt động nâng cao năng lực ứng phó trước thiên tai và các hoạt động can thiệp, trợ giúp khi xảy ra thiên tai; các hoạt động trợ giúp khẩn cấp đối với cá nhân, gia đình; các hoạt động trợ giúp phục hồi sau thiên tai.

          Qua đợt tập huấn, với sự truyền đạt kiến thức của Thầy, Cô đã giúp cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội có thái độ chân thành, đồng cảm, biết lắng nghe tiếng nói và thấu hiểu nhu cầu khẩn cấp của người dân trong tình trạng khó khăn để kịp thời đáp ứng nhanh nhất; nâng cao năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò của mình, tự tin, đồng hành tạo niềm tin cho người dân trong việc trợ giúp người dân trong cộng đồng trước, trong và sau khi có thiên tai.

Kim Thoa (P. BTXH)


Các tin cùng chuyên mục:
(14/07/2022)