Tập huấn Công tác xã hội với trẻ em cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã năm 2023

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 09/03/2023

Từ ngày 28/02-03/3/2023, tại hội trường Khách sạn Hùng Vương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn công tác xã hội với trẻ em cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã năm 2023.

Tại lớp tập huấn, gần 100 cộng tác viên công tác xã hội đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng như: Cách tiếp cận và nguyên tắc làm việc với trẻ em; Nhu cầu công tác xã hội đối với trẻ em; Các kỹ năng công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và một số quy định chính sách trợ giúp xã hội có liên quan.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên làm công tác xã hội để can thiệp, hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng.


Các tin cùng chuyên mục: