Số/Ký hiệu: 969/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 03/08/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Tham gia ý kiến góp ý dự thảo chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải về: Tại đây
(04/08/2021)