Số/Ký hiệu: 963/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 02/08/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây
(03/08/2021)