Số/Ký hiệu: 841/SLĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tải về: Tại đây
(09/07/2021)