Số/Ký hiệu: 1291/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 05/10/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Tham gia góp ý dự thảo hồ sơ đề án thí điểm đào taọ trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.
Tải về: Tại đây
(06/10/2021)