Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 09/02/2023

Sáng ngày 13/01/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2022, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện đạt 10/10 nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 04 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch như: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,87%; Vận động  Qũy đền ơn đáp nghĩa 1,2/1 tỷ đồng; Vận động Qũy Bảo trợ trẻ em 1,99/1,5 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 74,27/74%; giải quyết việc làm mới: 25.000/25.000 lao động...

Năm 2023, dự kiến tình hình kinh tế, xã hội cả nước gặp nhiều khó khăn nói chung, tỉnh ta nói riêng. Nhưng với sự quyết tâm, nổ lực của toàn hệ thống chính trị nói chung, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh giao, cụ thể như sau:

- Giải quyết việc làm: 25.000 lao động. Trong đó tạo việc làm mới tăng thêm: 4.700 lao động; xuất khẩu lao động: 350 người.

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH 18,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi đang tham gia hoạt động kinh tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 76%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ: 28%.

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,85%.

- Vận động quỹ Bảo trợ trẻ em: 1-1,5 tỷ đồng.

-Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp: 95%.

- Số xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm: 105 xã.

Đồng thời xây dựng dự thảo các Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Yên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nguồn vốn địa phương; Nghị quyết quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên; Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết Quy định dịch vụ công về định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo hệ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Cũng tại Hội nghị lần này Giám đốc Sở đã trao 14 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội”, giấy khen cho 12 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 cho 09 đồng chí.


Các tin cùng chuyên mục: