Tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 04/08/2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

Tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

 

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động; Bảo đảm cho người lao động trong quá trình tham gia lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được điều trị ổn định để phục hồi chức năng và khả năng lao động, được bố trí công việc phù hợp, được bù đắp về vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình khi bị mất hoàn toàn, hoặc một phần khả năng lao động.

       Trong hai ngày 03-04/8/2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 64 học viên là Chủ sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người được giao làm công tác bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, cơ sở SXKD, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

      Mục đích của của khóa tập huấn là trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thủ tục hành chính về giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động./.

 

 

 

 Nguyễn Thị Châu Dung

        Phòng Lao động - Việc làm


Các tin cùng chuyên mục:
(04/08/2023)