Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 04/01/2024

Sáng ngày 29 / 12 /2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 202 3 , phát triển khai nhiệm vụ năm 202 4 .

 

 

Năm 2023, toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là, giải pháp quyết định làm việc cho 29.576 lao động (đạt 118% so với kế hoạch), trong đó có việc làm mới tăng thêm 5.819 lao động (đạt 124%). Tổ chức đào tạo nghề cho 8.221 lao động (đạt 102,7%). Tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,88%; hỗ trợ cận nghèo 1,3% so với đầu năm 2023. Thực hiện chính sách hỗ trợ xã hội hộ gia đình tháng cho 23.538 đối tượng bảo xã hội với số tiền hơn 80 t đồng và 1.857 hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng với số tiền hơn 4,7 t đồng . Hỗ trợ vận động  vào Quỹ Bảo trẻ em tỉnh 2 tỉ đồng… Bên cạnh đó, các hoạt động, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ xã hội, Bệnh, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ, kip thời, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2024, ngành  Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu p hát phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Đồng thời tiếp tục thu hẹp khoảng cách, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực xã hội. Toàn tỉnh phấn đấu g iải quyết làm việc cho 25.500 lao động, trong đó tạo việc làm mới tăng thêm 5.000 lao động và đưa người lao động đi làm ở nước ngoài 450 người. Phấn viết tỉ lệ lao động tham gia Bảo đạt 20% so với năng lực lao động trong độ tuổi đang tham gia hoạt động kinh tế ; vận động ngựa đền đáp nghĩa đạt 1 t đồng, bảo hiểm hỗ trợ trẻ em: 1-1,5 t đồng ; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,85%… .

Đồng thời, tại Đại hội nghị lần này, Giám đốc Sở đã trao tặng khen thưởng cho 09 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ tốt năm 2023.

 

Lê Hồng Phong – Chuyên viên Văn phòng Sở.


Các tin cùng chuyên mục:
(04/01/2024)