Số/Ký hiệu: 55/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định ban hành Qyu chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(19/06/2020)