Số/Ký hiệu: 34/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.
Tải về: Tại đây
(21/09/2021)