Số/Ký hiệu: 13/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/06/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(19/06/2020)