Số/Ký hiệu: 20/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sang năm 2021
Tải về: Tại đây
(23/06/2021)