Số/Ký hiệu: 17/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(19/06/2020)