Số/Ký hiệu: 30/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu:
Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(06/10/2017)