Số/Ký hiệu: 22/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản:
Trích yếu:
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
Tải về: Tại đây
(06/10/2017)