Số/Ký hiệu: 20/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu:
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. thôn, buôn có tỉ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
Tải về: Tại đây
(06/10/2017)