Số/Ký hiệu: 19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/10/2017
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu:
Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(06/10/2017)