Số/Ký hiệu: 18/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(13/03/2019)