Số/Ký hiệu: 24/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 27/04/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Tải về: Tại đây
(30/12/2020)