Số/Ký hiệu: 20/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quy đinh cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Tải về: Tại đây
(31/12/2020)