Số/Ký hiệu: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tải về: Tại đây
(26/07/2021)