Số/Ký hiệu: 04/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Tải về: Tại đây
(25/08/2021)