Số/Ký hiệu: 02/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 24/06/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Tải về: Tại đây
(30/06/2021)